header-object

Tên miền kép

Untitled Document

Tên miền kép
DomainGlobeTạo ra các phức hợp bằng cách sử dụng dấu chấm (ví dụ: jakob.nielsen.com) chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp sở hữu domain chính (trong ví dụ này là nielsen.com). Nếu chúng ta có 1 domain chính thì tại sao lại tạo các domain phụ để website dài và phức tạp hơn?


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 437 khách đang truy cập
2546563