header-object

Hướng dẫn sử dụng Plugin iSPin

 

1. Tạo tài khoản trên website: http://danweb.vn

plug1

Tại link http://danweb.vn bạn chọn phần Tạo tài khoản
Sau khi chọn sẽ hiện ra giao diện đăng ký, bạn nhập đầy đủ các thông tin cần thiết và chọn Đăng ký.

plug2

2. Đăng nhập

Sau khi đăng ký thành công, bạn đăng nhập vào tài khoản trên Danweb.vn và bắt  đầu quản lý các website cần cập nhật nội dung.

plug3

3. Thêm website

Sau khi đăng nhập, bạn vào mục Công cụ SEO, chọn iSpin - Đảo nội dung Bài viết.

ispin1

Trong đó:

1: Bạn đặt tên cho website.
2: Đường dẫn đến website.
3: Chọn loại website: Joomla hoặc Wordpress.
Sau đó bạn chọn Lưu website.

4. Xác nhận website

Bạn phải xác nhận website để tạo bài viết bằng Plugin iSpin.

plug5

Sau khi chọn Xác nhận website sẽ hiện ra giao diện như sau, bạn làm theo các bước từ 1 – 3.

plug6

Sau đó bạn chọn Tiếp theo để Xác nhận website.

plug7

Bạn kiểm tra lại thông tin như đường dẫn, loại website và chọn Xác nhận website.

plug8

5. Thêm bài viết

Sau khi website của bạn đã được xác nhận, bạn đã có thể tạo bài viết cho website của mình.
Vào mục Công cụ SEO, chọn iSpin - Đảo nội dung Bài viết

ispin1

Bạn chọn Tạo bài viết để thêm bài viết vào website.

plug10

Khi thêm bài viết sẽ có có các tình huống khác nhau.

  • Tình huống 1: Trường hợp là theme cứng – các vị trí sẽ xuất hiện vào trong bài viết tại nhưng chỉ xuất hiện ở 1 vị trí đã được đặt trước. Sau khi chọn Tạo bài viết, bạn sẽ Chọn ngày (năm-tháng-ngày), nhập vào Số vị trí (vị trí của từ khóa xuất hiện trong bài viết) và chọn Tiếp tục để qua giao diện nhập nội dung bài viết.

plug11

Ví dụ:

plug12

Trong giao diện nhập nội dung bài viết bạn xem ví dụ: Trong đó {1} tương ứng với Vị trí 1, {2} tương ứng với từng từ khóa của Vị trí 2.

  • Trường hợp 2: Theme mềm – Các vị trí từ khóa có thể thay đổi linh hoạt, xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau.

Ví dụ:

plug13

Sau khi nhập nội dung và vị trí từ khóa xong, bạn chọn Tiếp tục để về giao diện Tạo bài viết. Bạn chọn Tạo bài viết để hệ thống thêm bài viết bạn vừa nhập lên website của bạn.

plug14

 

plug15

Hệ thống thông báo Tạo bài viết Thành công, bài viết bạn vừa nhập đã được thêm vào website của bạn.

Dân web

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 420 khách đang truy cập
2546546