header-object

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 5

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 5
vietnamtourism h7Với nhận xét thứ nhất ở bên trên, Android cung cấp khả năng cho phép chúng ta dùng các tập tin .xml để khai báo ra các thành phần gọi là “drawable”. Ví dụ như một hình nền (backgroud), một đường viền (stroke)…

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 4

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 4
vietnamtourism h2Thông thường trong lập trình Android, mỗi màn hình được xử lý bởi một thành phần gọi là Activity. Ở khía cạnh lập trình, để tạo ra một Activity chúng ta tạo ra một lớp kế thừa từ lớp Activity có sẵn trong package android.app.

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 3

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 3
vietnamtourism h1

Tiếp tục loạt bài về Custom-View trong lập trình Android. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn bắt từ việc tạo ra một ListView đến việc tạo ra một Custom-ListView.

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 2

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 2
customview4Phần định dạng xml khá đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng lớp đối tượng CustomButton tương ứng. Trong package com.danweb.vietnamtourism tạo một lớp đối tượng mới có tên CustomButton kế thừa từ lớp LinearLayout...

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 1

Tạo Custom View trong lập trình Android - Phần 1
customview1Đối với người lập trình ứng dụng cho Android thì chắc chắn kiến thức về Custom-View là rất quan trọng. Mình sẽ viết hướng dẫn chi tiết về Custom-View trong bài này. Ngoài ra mình sẽ viết tiếp tục bài thứ hai hướng dẫn chi tiết về Custom-ListView ngay sau bài này. Qua hai bài viết này hi vọng các bạn đang tìm hiểu lập trình ứng dụng cho Android sẽ hiểu rõ và ứng dụng chúng vào các dự án mà các bạn đang làm.

Chuyên mục phụ


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 449 khách đang truy cập
2546575