header-object

Những tính năng hữu ích mà bạn chưa biết (iOS 6)

Những tính năng hữu ích mà bạn chưa biết (iOS 6)
apple-ios-6iOS 6 với nhiều cải tiến đáng kể. Tuy nhiên, ngoài những cải tiến đã công bố chính thức thì vẫn còn tồn tại nhiều tính năng ẩn mà không phải ai cũng nhanh chóng phám phá ra. Dưới đây là 1 vài tính năng thú vị trong iOS 6 mà có thể bạn chưa biết.


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 50 khách đang truy cập
2547990