header-object

Sort by Substring

Sort by Substring
sort by substringTrong các bài trước chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ về chủ đề sắp xếp dữ liệu trong quá trình truy vấn. Không chỉ sắp xếp theo một điều kiện mà còn nhiều điều kiện, theo những mệnh đề điều kiện đã chỉ định trước. Và một trong những chủ đề không thể thiếu trong quá trình truy vấn là sắp xếp dữ liệu theo mệnh đề Order By có lồng Substring

Sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột

Sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột
columnTrong quá trình truy vấn dữ liệu và mục tiêu của yêu cầu là bạn cần sắp xếp dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ như tìm ra tất cả nhân viên có mức lương từ 5 triệu đến 10 triệu và sắp xếp theo độ tuổi giảm dần và tên theo thứ tự alpha B (nghĩa là tên sắp xếp từ A à Z). Công thức cho việc giải quyết vấn đề trên theo câu lệnh truy vấn

Boolean kiểu dữ liệu trong Javascript

Boolean kiểu dữ liệu trong Javascript
boolean 1.jpg

Trong hầu hết các kiểu trong lập trình đều được áp dụng cho nhiều ngôn ngữ khác nhau: php, asp.net,… hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng kiểu dữ liệu Boolean kết hợp với mệnh đề if trong js

Hướng đối tượng trong Javascript

Hướng đối tượng trong Javascript
huong doi tuong trong js.jpg

1. Giới thiệu

Bạn đã từng làm việc hướng đối tượng với Php, ASP.net, hay Java? Vậy bạn đã từng làm việc về hướng đối tượng trong javascript chưa? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chủ đề khá thú vị này

Function trong Javascript

Function trong Javascript
function js 1.jpg

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng cần tạo function (hàm) để thực hiện việc lặp đi lặp lại một việc gì đó. Trong javascript cũng hỗ trợ cho bạn vấn đề thiết lập function

Sắp xếp các phần tử trong mảng

Sắp xếp các phần tử trong mảng
sap xep 1.jpg

1. Giới thiệu

Bạn đang có một tập các giá trị phần tử trong bảng đang không theo một thứ tự sắp xếp. Bây giờ, bạn muốn sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định tăng dần vậy thì bạn cần thực hiện thuật toán Sort mà trong javascript cung cấp cho bạn

Array trong JavaScript

Array trong JavaScript
1

1. Giới thiệu

Trong nhiều ngôn ngữ lập trình không tránh khỏi khi làm việc với mảng (array). Trong javascript cũng vậy, chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này.

Tạo 1 String trong Array

Tạo 1 String trong Array
stringarray2

1. Giới thiệu

Bạn muốn tạo ra một chuỗi để kết nối với giữa các phần tử trong cùng một mảng. Ví dụ như là một dấu gạch “–“ hoặc dấu cộng “+”,… Chúng ta dùng kỹ thuật join để thực hiện vấn đề này

Format Date trong Javascript

Format Date trong Javascript
format1

1. Giới thiệu

Trong lập trình web bạn thường gặp các vấn đề về ngày tháng năm và cách sử lý theo một dạng nhất định. Ví dụ như định dạng theo dd/mm/yyyy hay dd/mm/yyyy. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu cách format data trong javascript theo dạng ISO 8601

Breaking 1 chuỗi trong Javascript

Breaking 1 chuỗi trong Javascript
breaking1

1. Giới thiệu

Bạn muốn chia một chuỗi dữ liệu thành nhiều chuỗi con khác nhau. Sau đó in ra màn hình những chuỗi này. Thuật toán này cũng được phục vụ cho quá trình tìm kiếm dữ liệu trong một chuỗi cho trước


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 456 khách đang truy cập
2546582