header-object

Đọc file XML bằng Dataset

Đọc file XML bằng Dataset
doc file xmlỞ bài hôm trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo file XML bằng coding và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc file XML đó lên và hiển thị dữ liệu vào gridview control. Để đọc dữ liệu lên được bạn cần sử dụng một đối tượng đó là DataSet chuyên biệt xử lý dữ liệu

Làm việc với XML trong .NET

Làm việc với XML trong .NET
lam viec voi xml 2XML là một ngôn ngữ được biểu thị dưới dạng text mà hầu như các ngôn ngữ lập trình đều ứng dụng nó bởi những ưu việt của nó. Java luôn ứng dụng xml, .Net là một phần không thể thiếu…

New Row Method DataTable

New Row Method DataTable
row2

1. Giới thiệu

Đối tượng new row trong datable dùng để tạo một row mới trong datable. Đối tượng này thường hay sử dụng nhất là ứng dụng tạo giỏ hàng trong thương mại điện tử. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn tìm hiểu về đối tượng này

Data Reader

Data Reader
reader1

1. Giới thiệu

Sử dụng đội tượng DataTableReader để đọc các phần tử trong cùng một tập hợp dữ liệu tại một array (mảng), một DataTable. Đây là đối tượng quan trọng dùng để đọc dữ liệu, chúng ta cùng làm một ví dụ nhé

Compute DataTable

Compute DataTable
compute1

1. Giới thiệu

Để dùng các thuật toán như sum, count, … để giải quyết các phép toán đơn giản trực tiệp trên DataTable mà không cần sự can thiệp của SQL SERVER. Đối tượng DataTable cung cấp cho bạn một function dùng để giải quyết vấn đề này đó là Compute


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 447 khách đang truy cập
2546573