header-object

Boolean kiểu dữ liệu trong Javascript

Boolean kiểu dữ liệu trong Javascript
boolean 1.jpg

Trong hầu hết các kiểu trong lập trình đều được áp dụng cho nhiều ngôn ngữ khác nhau: php, asp.net,… hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng kiểu dữ liệu Boolean kết hợp với mệnh đề if trong js

Hướng đối tượng trong Javascript

Hướng đối tượng trong Javascript
huong doi tuong trong js.jpg

1. Giới thiệu

Bạn đã từng làm việc hướng đối tượng với Php, ASP.net, hay Java? Vậy bạn đã từng làm việc về hướng đối tượng trong javascript chưa? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chủ đề khá thú vị này

Function trong Javascript

Function trong Javascript
function js 1.jpg

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng cần tạo function (hàm) để thực hiện việc lặp đi lặp lại một việc gì đó. Trong javascript cũng hỗ trợ cho bạn vấn đề thiết lập function

Sắp xếp các phần tử trong mảng

Sắp xếp các phần tử trong mảng
sap xep 1.jpg

1. Giới thiệu

Bạn đang có một tập các giá trị phần tử trong bảng đang không theo một thứ tự sắp xếp. Bây giờ, bạn muốn sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định tăng dần vậy thì bạn cần thực hiện thuật toán Sort mà trong javascript cung cấp cho bạn

Array trong JavaScript

Array trong JavaScript
1

1. Giới thiệu

Trong nhiều ngôn ngữ lập trình không tránh khỏi khi làm việc với mảng (array). Trong javascript cũng vậy, chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này.


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 439 khách đang truy cập
2546565