header-object

Template trong Joomla (5) - Override

Template trong Joomla (5) - Override
template override example overrides docOverride trong template của Joomla là khả năng khi đi tạo template chúng ta có thể thay đổi nội dung đẩy ra của các module, các component.
Như vậy, với kiến thức module-chrome kết hợp với override, chúng ta có toàn quyền quyết định mọi thứ sẽ phải được đẩy ra như thế nào. Điều này thực sự rất hay vì nó cho phép người làm giao diện tùy ý quyết định mọi thành phần sẽ xuất hiện ra sao.

Template trong Joomla (4) - Module Chrome

Template trong Joomla (4) - Module Chrome
template.manager1/ Module chrome
Override là 2 kĩ thuật rất hay trong lập trình template cho Joomla. Nó cho phép chúng ta dễ dàng quyết định cấu trúc html đẩy ra của các thành phần module, component trên giao diện.Điều này cho phép chúng ta có thể chuyển 1 template html có cấu trúc bất kì thành 1 template joomla một cách nhanh chóng.

Template trong Joomla (3) - Tham số

Template trong Joomla (3) - Tham số
template.managerChúng ta có thể tạo và sử dụng các tham số trong template. Để demo cách sử dụng tham số trong template, chúng ta sẽ tạo một tham số cho phép người quản trị chọn bố cục cho template là vị trí của position-7 đã tạo ở trên (nằm trong thẻ div có id là leftSlide) nằm ở bên trái hoặc bên phải của trang.

Tổng quan các tính năng của Joomla

Tổng quan các tính năng của Joomla
the-joomla-logo
Joomla là một hệ thống quản lý nội dung. Dưới đây là danh sách các tính năng bổ sung chứng tỏ sức mạnh thực sự của Joomla.

Template trong Joomla (2)

Template trong Joomla (2)
template11

2.1/ Thẻ <jdoc:include /> - Modules

Để tạo ra các vị trí (position) để đặt module lên trang và quy định nơi đẩy nội dung của component ở trên trang, chúng ta sử dụng thẻ <jdoc:include /> của Joomla.


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 436 khách đang truy cập
2546562