header-object

Template trong Joomla (5) - Override

Khác nữa là nếu chúng ta có 1 cái template html chúng ta có thể chuyển nó thành 1 cái joomla template mà không cần phải thay đổi gì html template hết.
Cơ chế override đơn giản là thay vì sử dụng tập tin hiển thị của chính module thì sử dụng tập tin hiển thị của template được viết cho module đó.
Cụ thể, hãy thao tác với module mod_login. Trong module này có tập tin default.php nằm trong thư mục tmpl. Đây chính là tập tin xuất nội dung của module lên trên trang ngoài, nó cũng chính là tập tin chúng ta có thể override ở template.
Để thực hiện việc override module này ta thực hiện như sau:

  1. Tạo thư mục mod_login trong thư mục html của template (tên thư mục tạo ra cùng tên với tên module cần override)
  2. Chép tập tin default.php trong module mod_login chép vào thư mục mới tạo ở template
  3. Tùy ý thay đổi nội dung của tập tin này theo ý muốn.

Sau đây là hình ảnh cấu trúc temlate hoangnguyen, hình ảnh module mod_login ở trang ngoài trước khi override và sau khi override.

template051

 template052

template053 

Chúng ta cũng có thể override các component. Trong các component, thường sẽ có thư mục views chứa các thư mục view. Mở các thư mục chứa view chúng ta cũng thấy sự có mặt củ thư mục tmpl, các tập tin nằm trong thư mục tmpl là các tập tin có thể override được.
Tuy nhiên, để override được các module, các component các bạn cần phải đọc qua một chút code của module, component tương ứng để biết các biến được dùng trong các tập tin được override có ý nghĩa gì.

GV: Đào Ngọc Giang

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 378 khách đang truy cập
2546504