header-object

Lấy chỉ số tự động tăng trong MySQL bằng PHP

logodanweb1Chỉ số tự động tăng trong MySQL rất hữu ích và chắc hẳn chúng ta – những người lập trình viên – càng không thể không biết tính năng này. Nếu chúng ta insert xong rồi lấy lại ID vừa tạo ra thì rất đơn giản, tất cả thư viện hỗ trợ MySQL đều giúp chúng ta thực hiện điều này.

Bạn nào là tín đồ của bộ thư viện mysql_XXX thì sử dụng hàm mysql_insert_id; ai thích dùng PDO làm data transfer thì có thể dùng phương thức PDO::lastInsertId. Tuy nhiên, đây là việc đã rồi, còn trong trường hợp mình muốn biết trước chỉ số tự động tăng thì như thế nào? Đoạn script nhỏ bên dưới sẽ giúp mọi người lấy được chỉ số tự động tăng của MySQL.

 $resource = mysql_connect(HOST_NAME, USERNAME, PASSWORD);
 mysql_select_db(DB_NAME, $resource);
 $r = mysql_query(“SHOW TABLE STATUS LIKE ‘TABLE_NAME‘ “);
 $row = mysql_fetch_array($r);
 $autoIncrement = $row['Auto_increment'];
 mysql_free_result($r);
 mysql_close($resource);
 echo $autoIncrement;

Trong ví dụ trên, thì biến $autoIncrement chính là giá trị tiếp theo của ‘TABLE_NAME’. Đoạn script chỉ là minh họa nhỏ dựa trên bộ thư viện mysql_xxx. Nhân đây thì cũng gửi tới mọi người đang sử dụng bộ thư viện này cho việc tương tác MySQL thì lời khuyên là bạn nên chuyển sang dùng một bộ thư viện khác như PDO hay MySQLi vì từ phiên bản PHP 5.5 thì bộ thư viện này sẽ bị khai tử.

Đây là link từ php.net cho việc khai tử bộ thư viện này: http://www.php.net/manual/en/faq.databases.php#faq.databases.mysql.deprecated

GV Trần Minh Quang

Bình luận  

 
0 #1 Tuan van Tran Tuan Chủ nhật-08-13 17:14
oh la la la la la ma na
Trích dẫn
 

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 364 khách đang truy cập
2546490