header-object

Mô hình MVC nhường ngôi cho MOVE

Mô hình MVC nhường ngôi cho MOVE
movesmallMô hình MVC (Model - View - Controller) là một kiến trúc phần mềm hay mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Nó giúp cho các developer tách ứng dụng của họ ra 3 thành phần khác nhau Model, View và Controller. Mỗi thành phần có một nhiệm vụ riêng biệt và độc lập với các thành phần khác.

Tiến trình xử lý trong Zend Framework 1.x – Phần 2

Tiến trình xử lý trong Zend Framework 1.x – Phần 2
ZF-work-flow-2Sau khi tiến trình xử lý Routing kết thúc, ZF sẽ kích hoạt tiến trình 
preDispatch, đây là tiến trình được xử lý trước các action trong controller của ZF.

Tiến trình xử lý trong Zend Framework 1.x – Phần 1

Tiến trình xử lý trong Zend Framework 1.x – Phần 1
tien-trinh-xu-ly-trong-ZF-1Đa số chúng ta làm việc với Zend Framework (ZF) nhưng cũng không nắm rõ lắm luồn dữ liệu được xử lý như thế nào? Một request URL đến, thì ZF đã làm gì để rã ra thành một module, controller, action và những tham số input để từ đó chúng ta tiến hành xử lý?

Hỗ trợ multi-server trong zend server

Hỗ trợ multi-server trong zend server
logo zend cloudSẵn sàng nâng cao và mở rộng cho các ứng dụng PHP.

Khi ứng dụng PHP đòi hỏi phải mở rộng trên nhiều máy chủ, Zend Server có thể đảm bảo cải thiện tính sẵn sàng và khả năng mở rộng. 


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 438 khách đang truy cập
2546564