header-object

Định dạng index trong đoạn văn

1. Vấn đề

Trong quá trình bạn định dạng văn bản dưới dạng đoạn văn trên website bán sẽ gặp trường hợp là định dạng dòng đầu tiên của mỗi đoạn văn (first line). Ví dụ như bạn cho dòng đầu tiên thụt vào bao nhiêu px, hoặc cả một đoạn văn đầu tiên có những kiểu định dạng khác như in đậm (bold), in nghiên (italic), … Do đó, bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tìm hiểu về chủ đề này

2. Phương thức load fonts

Bạn cần cài đặt mã lệnh trong file format.css và includes vào site bạn ví dụ như index.html và tiến hành thực hành theo bên dưới

  • Bạn sử dụng thuộc tinh text-index để định dạng cho đoạn văn
p
{
text-indent: 20px;
padding: 0;
font-family:Verdana;
line-height:170%;
width:50%;
}
  • Với mã lệnh trên được cài đặt thì đoạn văn đầu tiên sẽ thục vào với index là 20px. Kết quả nhận được như sau

index1

  • Tiếp theo bạn thực hiện cài đặt mã lệnh theo ví dụ bên dưới gồm có 3 đoạn văn sẽ được định dạng khác nhau
p.normal
{
padding: 0;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
}
p.large
{
margin-left: 33%;
margin-right: 5%;
}
p.medium
{
margin-left: 15%;
margin-right: 33%;
}

index2

Dựa vào kết quả trên bạn sẽ thấy được 3 đoạn văn sẽ được hiển thị ở 3 kết quả khác nhau. Phụ thuộc vào margin-left ở từng format

  • Định dạng dòng đầu tiên của văn bản, để làm được điều này bạn sẽ sử dụng thuộc tính của đoạn văn đó là first-line
p:first-line {
font-weight: bold;
}

First-line là thuộc tính duy nhất dùng để định dạng dòng đầu tiên của văn bản. Ở ví dụ trên dòng đầu tiên của văn bản được định dàng là chữ đậm

index3

GV Hồ Đức Duy

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 377 khách đang truy cập
2546503