header-object

Thông tin ứng viên
who
  • Robert Le
  • Nam
  • 21-11-1985
  • 01656748746
  • solitaryforever@gmail.com
  • Q3 HCM, Thành phố Hồ Chí Minh
eCode

hoc lap trinh web

Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
Dự án đã tham gia báo giá

Dự án đang báo giá

Chưa có dự án nào

Dự án báo giá thành công

Chưa có dự án nào


2

Facebook

Thống kê truy cập

Hiện có 231 khách đang truy cập
2531538